Pamela O.K.

Největší striptýzový bar a club v celé Plzni"

Upozornění:

Následující stránky obsahují sexuálně explicitní materiály, které by některé osoby mohly pohoršovat a jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let. Prohlašuji tímto, že jsem starší 18-ti let, zobrazené materiály použiji pouze pro svoji vlastní potřebu, na příslušné stránky nepřistupuji ze země, kde je použití těchto stránek zakázáno. Obsah uvedených stránek nebudu šířit dál. Kliknutím na nápis “VSTUP” dávám navědomí souhlas s těmito podmínkami.

Vstup

Notice:

The pages that follow include sexually explicit material that might offend you and by the provisions law are accessible to persons older than 18 years only. Before you continue please make sure you got acquainted with all rules and conditions of entry. By clicking on "ENTER" you fully agree and manifest your unconditional consent with all the above specified conditions.

Enter

Warnung:

Die folgenden Seiten umfassen sexuell ausdruckliches Material, das Sie beleidigen konnte und sind bestimmt nur fur Personen altere als 18 Jahre. Vor dem eintrit uberprufen Sie bitte, das Sie sich mit allen Richtlinien und Bedingungen bekannt machten. Indem Sie auf "EINGANG" klicken, stimmen Sie vollig zu und verkunden Ihre unbedingte Zustimmung mit allen oben spezifizierten Zustanden an.

Eingang